Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Geoteam A/S - Energivej 34, DK-2750 Ballerup - CVR: 28848633 - Telefon: +45 77 33 22 33 - info@geoteam.dk

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kom hurtig i gang med at måle med Trimble Catalyst og Penmap Android

Trin-for-trin vejledning

 1. Log ind
  1. Åben Penmap på din Android enhed.

  2. Log ind. Penmap kan sættes til at logge ind automatisk efterfølgende.

 2. Opret projekt
  1. Tryk ’Create project’ for at oprette et nyt projekt, eller vælg et eksisterende ved at klikke på projektets ikon.

  2. Navngiv projektet og vælg en ’template’ (kodetabel), der bliver tilknyttet til projektet. Vælg ’Next’

 3. Definer koordinatsystem. Penmap Android husker sidst valgte koodinatsystem. 
  1. I Danmark vil en typisk opsætning være som vist på billedet. Bornholm bruger UTM33, mens resten af Danmark bruger UTM32.
 4. Vælg GPS
  1. Vælg fabrikat og type. 

   Her er valgt Trimble Catalyst. 
 5. Vælg korrektioner
  1. Når Catalyst benyttes, vælg da Trimble Correction Hub

 6. Kvalitetskrav
  1. Her kan bestemmes krav til dine opmålinger i intervaller. 
   Rød: Penmap forkaster automatisk målinger.

   Gul: Der forespørgers om nøjagtigheden kan godkendes.

   Grøn: Målinger godkendes automatisk.

 7. Opmåling
  1. For at måle et punkt tryk på knappen med satellit symbolet.
   Når punktet er synligt på skærmen er det gemt i projektet. 8. Opmåling med kode

  Penmap kan også måle med koder.

  Koder er en foruddefineret række attributter, som kan udfyldes og tilknyttes et givent punkt/objekt.

  Penmap kan måle 3 forskellige typer af objekter; punkter, linjer og polygoner.

   

  For at måle med koder trykkes på ’Select iFeature’, hvorefter kodemenuen bliver vist.

   

  Her er der en række overskrifter i den store firkant, der hver indeholder forskellige koder, som vist i den lille firkant.

   

  Her kan en af koderne og vælges, og derefter måler man med den.

   

  For at afslutte henholdvis linje og polygon trykkes på:

   eller 

  Efter hver afsluttet måling vil Penmap bede om at kodens indhold udfyldes som vist i grafikken her

   

  Målingen gemmes, og processen kan gentages for dine næste målinger.


Relaterede artikler