Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Geoteam A/S - Energivej 34, DK-2750 Ballerup - CVR: 28848633 - Telefon: +45 77 33 22 33 - info@geoteam.dk

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Trimble Sync Manager er et synkroniseringsværktøj der bruges som forbindelse med Trimble Access på controlleren og Trimble's sky Trimble Connect,

Trimble Sync Manager synkroniserer de opsamlede data til skyen, og giver et godt overblik over ens projekter. Efter synkronisering kan data deles andre kolleger i virksomheden. 

Download Trimble Sync Manager hér - klik.


Trimble Sync Manager

MEGET VIGTIGT: Kun projekter oprettet inde Trimble Sync Manager synkroniseres mellem Trimble Access og Trimble Connect.

Dvs. at jobs fra Access kun kan sendes afsted hvis projektet oprindeligt er blevet startet inde i Trimble Sync Manager

Det er også muligt, men ikke nødvendigt, at tilknytte filer til et job, og oprette et "Fieldcrew" med Trimble Sync Manager hvis flere skal arbejde med samme projekt.

Det er det samme Trimble ID login der bruges til de nævnte programmer 


Trimble Sync Manager

På kontrollere/enheder med Access installeret, vil Geoteam også sørge for at installere Trimble Sync Manager, ved klargøring af udstyret.

Dermed kan man oprette projekter, også selvom man ikke er på kontoret.

Første step i Trimble Sync Manager er at oprette en projektmappe/folder.

Tryk  

Man bliver automatisk bedt om at logge ind med et Trimble ID.

.

Herefter skal der vælges projektets navn og sted (Europa).

Der afsluttes med at trykke Create.

Herefter ses at Trimble Sync Manager har oprettet og klargjort projektfolderen.Access - log på Trimble Connect

For at kunne tilgå data fra Trimble Sync Manager/Trimble Connect skal man være logget på indefra Access på controlleren.

Dette gøres ved at åbne Access og klikke på denne knap:  l projektmenuen.

Log på med dit Trimble ID. Når login's er gennemført ændres knappens farver: 

Markér projektet og tryk på  og for at downloade til projektfolderen fra skyen.


Fra Access til skyen

Som tidligere beskrevet, er det muligt at oprette job, og tilknytte filer i Trimble Sync Manager.

Hvis det ikke er gjort i forvejen skal det gøres fra controlleren inden man starter en opmåling.

Når man er færdig med markarbejdet, og gerne vil uploade resultatet til skyen:

Gå til jobliste. Marker job. Hvis man er færdig: vælg Markarbejde fuldført i Status-rullegardinet.

Klik på:   

efterfulgt af: 

Hvis knap i er synlig skyldes det sandsynligvis at projektmappen ikke er korrekt  oprettet, dvs. først i Trimble Sync Manager

         

Download til lokal PC

Når data er upload'et til 'skyen', kan de til hver en tid downloades til en lokal PC hvor som helst.

Vælg det job på listen i Projekt-menuen, der skal downloades.

I dette eksempel er shape-filen dannet på controlleren, og CSV kvalitet valgt som eksport/report.


Tryk i menuen Reports hvis du har valgt style sheets.


Tryk  og vælg en placering på din lokale PC.Indstillinger

Når du har valgt et projekt har du et overblik over de job filer der er gemt i projektet.

Vil man lave et nyt job tryk 

Her er de samme muligheder for at oprette et nyt job, som på Access-enheden, vist på en anden måde. 

Trykkes:  øverst til højre i skærmen, kan yderligere indstillinger for projektet foretages.

Properties

Details her kan skrives navn, beskrivelse og kunde-reference.

Template her kan tilknyttes job skabeloner.

Reference her kan tilknyttes filer, der formodes at skulle bruges til alle jobs, der bliver oprettet i projektet. Det vil typisk være fikspunkter og afsætnings data.

Reporting her kan du vælge "Style sheets". Det betyder at man får et bestemt eksport-format (dvs. en tilpasning af hvordan man ønsker ens data skal se ud). Når et Style sheet er valgt her, vil det blive benyttet hver gang, job data downloades lokal til PC.

Man kan også i stedet at eksportere fra Access-enheden. For eksempel ESRI's shape format. Shape filerne lægges i roden i projektet. 


Se video om Trimble Sync Manager hér - klik.

  • No labels