Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Under egenskaber Egenskaber for aktivt job vælges koordinatsystem mv.

Koordinatsystemet kan vælges - typisk - som kun Kun Skalafaktor (oftest anvendt ved brug af totalstation) ellerVælg fra bib. (bibliotek) . Ved ved GNSS opmåling.

De danske koordinatsystemer er installeret som standard.

Se også i menuen Definitioner.

For GNSS vil det typisk være ETRS89, UTM 32 og nyeste geoidemodel DVR90 2013, men biblioteket rummer

Vælg Koordinatsystem:

Det typiske opsætning for GNSS opmåling vil være

System: Denmark/ETRS89

Zone UTM32

Nyeste Geoide Model: DVR90 2013


Dog rummer biblioteket også ældre definitioner, som såsom System34, dnn DNN mv.

Der skal altid angives en værdi for Projekt højde - den typiske værdi er 0.000m.

For Broadcast RTCM - klik.


Tip
titleNote!

Mere om koordinatsystemer og geoider:

Hent den samlede 2013 koordinatsystems pakke hér - klik.

Hent installationsvejledning hér - klik.

Se hvad SDFE (tidligere Geodatastyrelsen) skriver om den seneste geoide hér - klik.

Billedet til højre viser forskellen mellem den tidligere geoide DVR90 og den nye forbedrede geoide DVR90 2013 (Denmark).