Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Under egenskaber for aktivt job vælges koordinatsystem mv.

Koordinatsystemet kan vælges - typisk - som Kun Skalafaktor (oftest anvendt ved brug af totalstation) eller fra bib. (GNSS)

De danske koordinatsystemer er installeret som standard.

Se også i menuen definitioner.

For GNSS vil det typisk være ETRS89, UTM 32 og nyeste geoidemodel DVR90 2013, men biblioteket rummer også ældre definitioner, som System34 dnn mv.

Der skal altid angives en værdi for Projekt højde - den typiske værdi er 0.000m.

For Broadcast RTCM - klik.


Tip
titleNote!

Mere om koordinatsystemer og geoider:

Hent den samlede 2013 koordinatsystems pakke hér - klik. Hent installationsvejledning hér - klik.

Se hvad SDFE (tidligere Geodatastyrelsen) skriver om den seneste geoide hér - klik.

Billedet til højre viser forskellen mellem den tidligere geoide DVR90 og den nye forbedrede geoide DVR90 2013 (Denmark).