Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opret Gruppe

Det er ofte sådan at kodetabellen indeholder 100 vis af koder. Skal man for eksembel måle tværsnit af en vej bruges kun en lille del af tabellen. I denne funktion kan op til 25 koder lægges i en genvej, så skiftet mellem koderne gøres nemt og hurtigt.

Start en opmåling som vanligt. Vælg mål koder. Tryk øverst til højere i bjælken Ny gruppe.

Tryk på blyant ikonet øverst til højere i skærm. navngiv. Vælg Skabelon (sekvens rækkefølge) i rullegardinet retning, og aktiver, hvis sekvens funktioner ønskes benyttet.

Vil man blot vælge felter efter behov, sæt ikke flueben i Aktiver.

Konfigurer gruppe

Tryk og hold på et felt, og vælg en kode fra kodetabellen. I dette eksembel er skabelon(sekvens) valgt.

Kodeknaplayout rullegardinet kan flere felter vælges. fordelen ved 3x3 løsningen er at talene 1-9 korrespondere med numeriske taster på TSC7 controlleren

Afslut med ok.

Opmåling

koden skifter nu automatisk til den næste i rækken. Vil man måle multikode tryk på  symbolet og vælg kode fra tabellen.