Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hvis man ønsker at se - eller rette i - egenskaberne for dit aktive job:

Tryk på  knappen


På det nye skærmbillede taster du på job navnet tastes job-navnet

 

Endnu et skærmbillede dukker op og i bunden af det nye skærmbillede

finder du På næste skærmbillede kommer følgende muligheder i bundlinien:

Kopier, Importer, Eksporter og se jobbets Egenskaber.

Tast Klik på  og se eller ret de egenskaber du har behov for at se eller rette. Billedet er det samme som det du møder ved oprettelsen af nyt job 

hvis du vil se - eller rette i egenskaberne.

Mulighederne er samme som man havde ved oprettelsen af jobbet.