Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Opret Nyt job, og/ eller Projekt

Vælg det ønskede koordinatsystem, og med de ønskede filer, og tilknyt evt kodetabel.

Se også vejledningen Projekt og job.
Gå til Hoved menu 

Vælg Opmåling. Her vil der oftest være flere opmålings-stile.  Det vil som oftest være GPSnet.dk der skal levere RTK-korrektionerne.

Derefter skal målemetode vælges: 

Oftest er det metoden Mål punkter.

Metoden Mål koder giver mulighed for at skifte koder i forvalgte grupper.

Metoden Fortløbende topo giver mulighed for at måle i et forvalgt tidsinterval, afstand eller stop and go.

System tilpasning giver mulighed for, at måle i et lokalt koordinat system, forudsat at de lokale koordinater, er tilknyttet jobbet.

Vent på Init OK meddelelse, og følg med i nøjagtigheden øverst til højre i skærmen.

Den forventede nøjagtighed er beskrevet i meter; H for horisontal(plan) V for vertikal(højde). Øverst på skærmen ses batteri-tilstanden, antallet af satellitter, at der korrektionsdatastrøm og højden på stokken (som bærer GPS antennen).

Målemetode vil oftest være Topo, men skal det gå hurtigt kan Kvikpunkt benyttes.

Hvis det skal være meget præcist anvendes Indmålt fikspunkt.

R10-2/R12/R12i-antenner giver mulighed for at måle Hældningskompenseret punkt.

Vælg eventuelt kode og tryk . Kig på stokkens libelle, og kontrollér at boblen er i midten. I bunden til højre af skærmen, vises tid og manglende epoker.  En lyd bekræfter at målingen er gemt, og der kan måles et nyt punkt. 

I bunden af skærmen, på den sorte bjælke, findes knappen .

Her er det muligt at justere nøjagtighed/tolerance for GPS'ens opmåling.

Hvis Auto tolerance er sat til Ja måles bedst muligt.

Hvis Auto tolerance er sat til Nej  kan man definere en tolerance, der passer til opgaven.

Der er også mulighed for at tilføje et vertikalt(højde) offset.

Indstillinger der ændres i Optioner, gælder kun for det pågældende job.

Ønskes generelle ændringer, gøres dette i opmålings-stilen. Tryk OK for at komme tilbage.

For at afslutte opmålingen tryk

Vælg igen Opmåling.

Vælg Afslut GNSS-måling nederst i menuen.

Skal opmålingen oversættes til et andet fil-format kan det med fordel gøres efterfølgende. Se afsnit om Import & eksport.