Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opsætning af GPS

 

Åben et projekt i Penmap.

 

Klik på   og vælg 'GNSS'.


Valg af GPS

I GNSS-indstillinger vælg ’GNSS-modtager’.

Vælg producent, GPS model og forbindelse.

For at konstatere om forbindelsen virker: Tryk på 'Test'.

Ellers afslut med det grønne flueben.

Opsætning af Realtidskorrektioner

For at opsætte tilkobling til GPSnet.dk, vælg  efterfulgt af 'GNSS'.

Efterfulgt af 

Opsætning af GPSnet.dk

Klik på

 

Vælg 

  

 

Navngiv forbindelsen GPSnet.

 

Evt. efterfulgt af brugerens navn/nummer, hvis der er flere, der bruger de samme korrektioner.


Valg af caster

Caster betyder på dansk noget i retning af: 'Udsender af signaler'.

Vælg casteren: '

DKN

DNK – GPSnet Danmark'.

Herefter ændres IP adressen til: 83.151.158.199.

(Det er de sidste 3 cifre, der skal ændres til 199).

Valg af Port

IP adressens port skal ændres til:


9000 For Landmåling.

9001 for Mobil GIS.Valg af Stream

Klik på 'Vælg streamingtjeneste'.

Vælg 'Brug oprindelig'.

Herefter vælges opkoblingspunkter/monteringspunkter på casteren. Disse styrer bl.a. det format af data der sendes til instrumentet.

Vælg derefter følgende:

For landmåling: 'SU-4SAT-CMRX'.

For mobil GIS: 'MGIS-GNSS'.

 

Log nu på GPSnet.dk med brugernavn og password.

Afslut med det grønne flueben.

Din opsætning til GPSnet.dk er nu færdig.