Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


I Penmap kan man oprette sine egne templates; dvs tabeller med koder på de ting man gerne måle.

På den måde bestemmer man fuldstænding selv hvilke data der indsamles.

Og man kan til enhver tid ændre og redigere i allerede definerede tabeller.
Kode-listen eller tabellen hedder "iFeatures" i Penmap


Adgangen til den finder man via "Settings" og derefter "iFeatures"

Dette vil åbne iFeature Editoren.

Der er 7-8 forskellige felter, der skal/kan udfyldes for at lave en iFeature (dvs en kode).

Mange af disse felter giver sig selv.

Man har mulighed for at lave nye features, kopiere eller editere allerede eksisterende koder.

via knapperne Add, Delete, Edit. Copy
Hvis en kode skal være favorit og være permanent synlig øverst på skærmen bruges:

Når man er færdig med ændringerne afsluttes med:


Tip
titleNote

Husk, at de forskellige feature typer definerer hvilke GIS datatyper, der er adgang til i iFeature.


Tip
titleNote

Langt de fleste ændringer i koderne laves i iFeature editoren, herunder også nye objektergrupper, kaldet "Page" eller "Side" i den danske version


Der findes endnu et niveau af kodetabel-editering hvor man desuden kan tilføje og redigere attributter til hver enkelt kode.


Dette foregår IKKE inde i Penmap, men istedet for i det program der hedder "Database Editor"


Dette program findes ved at bruge windows-knap og søge 'database editor' i søgefeltet.

Definition af template-attributter

I det første vindue ses "Step 1) Define Tables/Objects"

Dette trin bestemmer opdelingen af de filer Penmap genererer.Hvis man allerede har lavet iFeature definitioner som vist ovenfor kan man åbne/hente .XSD (GIS definitions filen til template).

Via 'File' og 'Open'

Tip
titleNote

Hvis man derimod laver et helt nyt skema, bliver man bedt om at gemme en blank kopi først.Tryk på 'File' og vælg 'Save as


For at lave en ny iFeature/kode skal du trykke på 

Ellers 'Edit Table' hvis man skal redigere eksisterende koder.

I 'Table Properties' angiver man sine features, og vælger hvilken datatype/kategori, de skal være.

Disse er opdelt i 3 kategorier: Punkter, Linjer og Polygoner.


Bagved Fanen 'Tables', ligger fanen 'Fields'


"Step 2) Add Fields to Tables/Objects"

Her i Step2 defineres attribut-felterne. Det skal gøres individuelt for hver tabel (kode).

Her defineres om feltets datatyper: dvs om det eksempelvis er tekst, tal eller Dato/tid

Der findes mange datatyper at vælge imellem.

For at tilføje et nyt felt, klik på 'Add Field'

Så kommer der et pup-up vindue kaldet 'New column' hvor feltet navngives og defineres


Det kan også defineres om felterne/attributterne skal være frivillige eller ej for brugeren.

Hvis et felt skal være tvunget vælges 'Compulsory'

Man kan også vælge mellem forskellige default værdier for felterne.

Tip
titleNote

Det er en god ide at benytte ’Specify default’ eller ’Default to previous’ hvis der er behov for at lave mange ens målinger.


"Step 3) Drop Down List Items for Fields - Optional"

I Step 3 er der mulighed for at definere dropdown valg for de enkelte attributter.

Det gøres ved at stå på et felt og vælge 'Add Item'


Herefter skal trykkes  og så indsættes de valg man har fra drop-down menuen i feltet  'value for the list'

Hvis man skal lave yderligere valg fra drop-down listen, klikkes på  

Når man er færdig, afsluttes med Tip
titleNote

Det er muligt at importere en liste fra en TXT eller DBF fil

Alle de mulige valg skal have deres egen linje i tekst-dokumentet

NB: DB editor erstatter her alle tidlige indsatte data med data fra tekstfil/dbf-fil.


"Step 4) Customise Page Properties - Optional"

Dette trin giver mulighed for at angive overskrifter og farver til siderne i Penmap.

Tip
titleNote

Dette er 'Optional', og har udelukkende kosmetisk betydning.

Hvis man benytter rigtig mange GIS attributter kan det være en stor hjælp at organisere dem med forskellige farver og overskrifter.

"Step 5) Pocket PC Layout"

I Step 5 kan man få vist et 'Quick PreView' af hvordan tabellerne kommer til at se ud, og herunder hvordan drop-down menuerne vil se ud. 


Til sidst gemmes Template med attributterne med 'Save'


Tip
titleNote

Vi anbefaler at man laver testopmålinger med ens færdige template for at tjekke om koder og attributter ser ud som de skal.


 


CAD Lag

Inde i CAD lag-menuen kan man bestemme elementers farve, udformning og størrelse. 

Desuden også hvordan evtuelle eventuelle labels vises.

For at benytte et lag, vælger man i Objektkode-editoren det lag, man har lavet i lag-menuen.

Under fanebladet 'Bibliotek' kan man importere, lave og gemme lag-filer til senere brug.

 

Tip
titleNote

Når man importerer filer til Penmap, vil softwaren automatisk benytte det lag, der har præcist  samme navn, som de importerede data. Dette bestemmer de importerede datalag’s farve.