Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Afsætning - Penmap Windows

Se eventuelt guide for import af data her

For at tilgå afsætnings-funktionerne skal du i hovedmenuen trykke 'Afsætning'


Tip
titleNote

Penmap zoomer automatisk inde i afsætnings-funktionen. Derfor kan det anbefales at man slukker eventuelle WMS baggrundskort hvis man vil undgå det.


Afsætnings funktioner

Penmap har seks forskellige funktioner når man skal lave afsætning.

De funktioner der nok oftest anvendes er ’Afsæt knude’ og 'Afsæt linje'


Afsæt knude

For at opsøge, og afsætte et punkt, skal du benytte 'Afsæt knude'-funktionen.

Når man trykker på Penmap - Guide til afsætning Image Added, bliver man bedt om at vælge et knude-punkt,

Samtidigt vil Penmap angive en vinkel og afstand, samt en blå vektorpil på kortet, der angiver, hvilken retning man skal bevæge sig i.

Når man er tæt på det valgte punkt, vil vektoren-pil blive erstattet med en cirkel, der angiver afstanden fra punktet.

Når er helt tæt på, og inden for den grønne cirkel (din valgte tolerance), kan du trykke på 'GNSS'- knappen for at afsætte punktet.

Derefter vil man få information om opmålingsfejl i forhold til punktets angivne koordinat.

Fejlen/punktet skal enten accepteres eller genopmåles.

 

 


Når man har accepteret punktet, eller trykket 'Fjern' for at få en bedre måling, fås 3 muligheder:

'Fortsæt definition' - hvis du vil måle mere på punktet.

'Ny definition' - hvis du vil tilbage til en ny afsætning.

'Forlad afsætning' - hvis du vil tilbage til hovedmenuen.

Tip
titleNote

Tolerancen kan ændres under indstillinger/egenskaber/tolerancer/afsætning


Afsæt Linje

For at afsætte en linje (mellem 2 knudepunkter) benyttes funktionen ’Afsæt linje’.Penmap - Guide til afsætningImage Added

 

'Afsæt linje'-funktionen laver en vektor mellem valgte knudepunkter til reference 1 og 2.

(vektoren fortsætter er i princippet uden endepunkter).


Når der er valgt 2 reference-punkter vil det blive vist hvor langt man er fra linjen.

Når man kommer tæt på linjen vil en zone omkring den blive markeret med grøn, og det betyder at man er inden for tolerancen.

Tip
titleNote

Tolerancen kan ændres under indstillinger/egenskaber/tolerancer/afsætning