Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Forbind til Trimble business center.

Man kan sende data direkte til TBC via Trimble Sync Manager

Image RemovedImage Added


Fra Trimble Sync Manager bruges knappen "Import to Trimble Business Center" når et projekt/opmålingsjob er åbnet

Vigtigt: Dette kræver at TBC programmet er åbnet ellers bliver knappen "Import to Trimble Business Center" ikke synlig inde i Trimble Sync ManagerHvis man har sendt data til Trimble Business Center, og dér lavet efterbehandling/redigering kan data sendes retur igen til Trimble Sync Manageren via knap i TBC.

Findes under Home-Tab, Data Exchange