Åbningstid:
​Man.-Tors: 8.00-16.00
​Fre: 8.00-15.30

Telefon: +45 77 33 22 33

Page tree

Geoteam A/S - Energivej 34, DK-2750 Ballerup - CVR: 28848633 - Telefon: +45 77 33 22 33 - info@geoteam.dk

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilknyt dxf fil

Kopier dxf filen ind i projekt mappen, vedhjælp af filstyringen. Tryk på lagkontrollen, de 2 stykker papir nederst til venstre i skærmen, over de 3 prikker. Her kan til og fravælges lag i dxf filen. Tryk 1 gang venstre for laget, så kommer et flueben, så kan du se laget. Tryk 1 gang mere, og der kommer en boks rundt om fluebenet, så kan du sætte laget af. tryk 3 ide gang, og begge markeringer forsvinder. Laget er ikke længere synligt.

Maker linjen,så den bliver blå, og der kommer pile på linjen. Pilene angiver retningen, så højre og venstre angives.

Tryk på  nederst til højre i skærmen.Start afsætning

Afsætning kan ske på forskellig måde. Oftest vil man bruge "til linjeføreingen". Det er muligt at tilføje et vertikalt offset.

Tryk 

Metoderne skrænt definition og skrå offset er en smule indviklet. Læs først om metoden i hjælp, i hoved menuen. Søg efter "slope".

Trimble har lavet en vej app er gør afsætning af vej og jernbane mere bekvem. Spørg efter Roads.

Afsætning

Opsøg stedet hvor linjen starter. Er man ikke ved linjen, er der ? i offset og stationering. Bevæger man sig på linjen, skifter placeringen.

Stationeringen angiver afstanden fra start på linjen.

Offset angiver afstanden fra linjen henholdsvis højre/venstre.

V.afstand til CL angiver afstanden til koten på dxf linjen, på det valgte sted. 

Er man hvor man gerne vil være, tryk 

Mål og gem

Skærmen skifter til afsætning punkt. Punkt navn og kode kan nu ændres.

Tryk 

Delta værdier

Har man, i menuen options valgt, at se før lagring(default), kommer deltaværdier frem på skærmen. Er de som de skal være tryk 


Station on alignment

En anden måde at afsætte en dxf linje er "station on alignment". Metoden ar især anvendelig ved vej byggeri. Der skal målinger ofte foretages ved en specifik stationering. Vælg først den relevante stationering på listen, i rullegardinet "stationering", og tryk  

Mål og gem

Afsætningen er her en punkt afsætning, den valgte stationering afsættes med den kote stationeringen har, modsat afsætning "til linjeføring" der tager koten på det sted der afsættes.