Opret Nyt job, og/ eller Projekt

Vælg det ønskede koordinatsystem, og med de ønskede filer, og tilknyt evt kodetabel.

Se også vejledningen Projekt og job.

Gå til Hoved menu 

Vælg Opmåling. Her vil der oftest være flere opmålings-stile.  Det vil som oftest være GPSnet.dk der skal levere RTK-korrektionerne.

Derefter skal målemetode vælges: 

Oftest er det metoden Mål punkter.

Metoden Mål koder giver mulighed for at skifte koder i forvalgte grupper.

Metoden Fortløbende topo giver mulighed for at måle i et forvalgt tidsinterval, afstand eller stop and go.

System tilpasning giver mulighed for, at måle i et lokalt koordinat system, forudsat at de lokale koordinater, er tilknyttet jobbet.

Vent på Init OK meddelelse, og følg med i nøjagtigheden øverst til højre i skærmen. Den forventede nøjagtighed er beskrevet i meter; H for horisontal(plan) V for vertikal(højde). Øverst i skæremen ses batteri tilstanden, antallet af satellitter, at der korrektions strøm og højden på stokken som bærer GPS antennen. Måle metode vil oftest være topo, men skal det gå hurtigt kan kvikpunkt benyttes, skal det være præcist anvendes indmålt fikspunkt. R10 antennen giver mulighed for at måle hældningskompenseret.

Vælg eventuelt kode og tryk . Kig på stokkens libelle, og kontrollér at boblen er i midten. I bunden til højre af skærmen, vises tid og manglende epoker.  En lyd bekræfter at målingen er gemt, og der kan måles et nyt punkt. 

I bunden af skærmen er bjælken . Her er det muligt at justere nøjagtigheden, som GPS`en accepterer. Er boksen Auto tolerance vinget af, måles bedst muligt. Er funktionen ikke slået til, kan man sætte en tolerance, der passer til opgaven. Der er også mulighed for at tilføje et vertikalt(højde) offset. Indstillinger der ændres her, gælder kun for dette job. Ønskes generelle ændringer, gøres dette i opmålings stilen. Tryk ok for at komme tilbage.

For at afslutte opmålingen tryk , og vælg igen opmåling. Vælg afslut GNSSmåling nederst i menuen. Skal opmålingen oversættes, til et andet fil format kan det med fordel gøres her. Se vejledning Access import eksport.