En typisk Cogo opsætning er vist til højre.

Læs evt mere om Cogo opsætning på Trimble's hjemmeside - klik.

Flueben - Avanc. geodætisk giver adgang til at beregne fri opstilling som en Helmert Transformation.

Flueben - Neighborhood adjustment skal normalt ikke vælges.

Flueben - 'Havniv. (ell) korr'.

Access opfatter jorden som er 'flad' i planen hvis der ikke er sat flueben i Havniv. (ell) korr.

En Helmert Transformation anses for den mest robuste beregning af fri opstilling.

Se mere : - klik -

Se den matematiske baggrund for både standard beregning og Helmert Transformation hér - klik.

Mere om Neighborhood adjustment: - klik.

Sæt ikke flueben i Havniv. (ell) korr hvis du har givet din afsætningslinie en meget høj dummy værdi i koten (f.eks. 10 km) og du afsætter i almindelig højde for DK!

Afstandene langs afsætningslinien korrigeres afhængigt af den kote(middel) som afsætningslinien er angivet med - se formlen her - klik. Og derefter klik på 

Arbejdes der med punkter og linier uden koter gennemføres der ingen beregninger hvis der er sat flueben i 'Havniv. (ell) korr.:'.