Hvis man ønsker at se - eller rette i - egenskaberne for dit aktive job:

Tryk på  knappen


På det nye skærmbillede tastes job-navnet

 

På næste skærmbillede kommer følgende muligheder i bundlinien:

Kopier, Importer, Eksporter og Egenskaber.

Klik på  

hvis du vil se - eller rette i egenskaberne.

Mulighederne er samme som man havde ved oprettelsen af jobbet.